U krijgt een uitnodiging tot verhoor? U wordt gedagvaard voor de correctionele rechtbank of de politierechtbank? U bent het slachtoffer van een misdrijf? Geen nood, ons kantoor kan u bijstaan in al deze facetten van het straf- en strafprocesrecht. Het rechtsgebied straf- en strafprocesrecht is zeer ruim en omvat allerhande misdrijven gaande van diefstal, verkeersmisdrijven, drugsdelicten en zedenfeiten tot moord en doodslag.

Ons kantoor staat u bij gedurende de ganse rit van een strafrechtelijk dossier, gaande van het onderzoek tot de eigenlijke procedure voor rechtbank en de verdere opvolging nadien. 

Ons kantoor probeert zich steeds zo goed als mogelijk in te leven in de situatie van de cliënt en tracht de persoon achter de feiten te leren kennen. Dit vertaalt zich in een persoonlijke aanpak waar duidelijkheid en transparantie naar cliënt toe centraal staat.


Meer en meer vertoont het strafrecht linken met andere rechtsgebieden zoals het sociaal recht, het milieurecht, het jeugdrecht, het bouwrecht,… Ons team van advocaten gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden staat u dan ook met raad en daad bij.

Ook zijn onze advocaten houder van het bijzonder getuigschrift cassatie in strafzaken waardoor zij opgeleid zijn om uw strafzaak te behartigen voor het hoogste rechtscollege.