Een persoonlijke aanpak en begeleiding staan voorop, waarbij gestreefd wordt naar de beste oplossing. Daar elk dossier een individuele aanpak nodig heeft, houden onze advocaten bouwrecht eraan om met de cliënt, al dan niet met een architect-expert, ter plaatse samen te komen voorafgaand aan de gerechtelijke procedure om de ernst van de gebreken te beoordelen om zodanig de juiste beslissingen te adviseren.

Verder legt het kantoor zich ook toe op alle procedures inzake omgevingsvergunningen. Dit zowel voor wat betreft het begeleiden van de procedure tot aanvraag van een dergelijke vergunning door de particulier of de professioneel, als het aanvechten van een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning of de beslissing hieromtrent.  Dit kan zowel in een voorbereidend stadium zijn als voor de Deputatie of de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het kantoor beperkt zich daar echter niet toe en legt zich ook toe op stedenbouwkundige misdrijven, onroerend erfgoed, afwateringskwesties, overbouw, hinder… De wetgeving inzake ruimtelijke ordening kan vaak een kluwen zijn, waarbij bijzonder rigide regels worden vooropgesteld. Het kantoor kan dan ook de noodzakelijke begeleiding hierin bieden.