Extra diploma’s:
  • Plaatsvervangend vrederechter bij het Vredegerecht van het Kanton Turnhout.
  • Curator bij de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdelingen Antwerpen en Turnhout
Specialisaties:
Bereikbaar Ervaren Proactief