Extra diploma’s:
  • Plaatsvervangend vrederechter bij het Vredegerecht van het Kanton Turnhout.
  • Curator bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout
  • Bewindvoerder
Specialisaties:
Bereikbaar Ervaren Proactief